شیوه های پرداخت

ما در پلی کاران سعی داشته ایم تا بهترین خدمات را به مشتریان عزیز ارایه دهیم. داشتن روش های مختلف قرارداد و ارائه بهترین خدمات به مشتری افتخار ماست. مشتریان ما میتوانند با توجه به میزان خرید و همچنین اعتباری که نزد ما ارزشمند است، با روش های مختلف اقدام به پرداخت کنند. به طور کلی ما سعی بر این داریم تا بتوانیم مشتریان خود را حفظ کنیم. لذا روش های پرداخت برای خرید اجناس مختلف ، معمولا بهصورت های مختلف صورت میگیرد. پرداخت چک، حواله بانکی ، دریافت اسناد و ارواق بهادار و … از جمله روشهای پرداخت امن است. روش های پرداخت در گروه صنعتی پلی کاران به دو صورت انجام می شود.

روش های پرداخت حضوری

  • پرداخت از طریق دستگاه پوز ( نقدی )
  • پرداخت از طریق چک روز یا دمدت دار

روش های پرداخت غیر حضوری و یا غیر نقدی

  • پرداخت از طریق کارت به کارت و یا حواله بانکی
  • دریافت اوراق بهادار با توجه به میزان و نحوه پرداخت اوراق