چرخ دنده

چرخ دنده

چرخ دنده

چرخ دنده وسیله‌ای است که توان دورانی را از یک محور به محور دیگر منتقل می‌کند.دراین انتقال مقدار گشتاور یا سرعت دورانی یا جت چرخش در این انتقال تغییر می‌کند.

ساختار چرخ دنده

داخلی ترین قسمت چرخ دنده توپی است که به محور محرک متصل است و بیرونی ترین قسمت چرخدنده دنده های ان است.

مهم ترین اصطلاحات که در طراحی چرخدنده کاربرد دارد

مدول

نسبت قطره دایره گام به تعداد دنده ها را مدول گویند.مطابق اصول وقتی دو چرخدنده جفت می‌شوند تا هم مدول باشند.

دایره گام

دایره‌ای فرضی که تمام محاسبات براساس ان انجام می‌شود و دو چرخدنده جفت شده دایره گامشان برهم مماس است.

گام محیطی

طول کمانی از دایره گام که بین دو نقطه متانظر از دو دندانه مجاور قرار گرفته است.

ارتفاع سردنده

فاصله بین بالای دنده تا دایره گام

ارتفاع ته دنده

فاصله بین ته دنده تا دایره گام

لقی محیطی

مقدار فضای خالی بین دو دندانه یک چرخدنده از زخامت دنده های چرخدنده درگیر با ان در امتداد دایره گام است.

چرخ دنده ها بر اساس وضعیت قرار گیری محور ها دو نوع اند:

  • چرخ دنده های با محور موازی
  • چرخدنده های با محور غیر موازی

انواع چرخدنده

  • چرخدنده ساده
  • چرخدنده مارپیچ
  • چرخدنده مخروطی
  • چرخدنده حلزونی
  • چرخدنده شانه ای

چرخدنده ساده

ساده ترین و پرکاریردترین ، چرخدنده ساده است. نوع ساده این وسیله دارای از یک دیسک تشکیل شده و دنده های به صورت شعاعی است و از نوع محور موازی است و در گیربکس ها کاربرد دارد و برای انتقال قدرت و تیبدیل گشتاور مناسب است.

چرخ دنده مارپیج

دنده های این نوع بر خلاف نوع ساده که موازی محور چرخدنده است این نوع دنده هایش بخشی از مارییچ است. دنده های مارپیچی باعث می‌شود که دنده ها به ارامی با یکدیگر درگیر شوند که چخدنده ساده این گونه نیست که این قابیلیت باعث کاهش صدای برخورد دنده ها می‌شود. محور این نوع چرخدنده می‌تواند یا موازی یا متقاطع باشد. این نوع چرخدنده در سرعت و توان های بالا بیشتر کربرد دارد.

چرخدنده مخروطی

این نوع چرخ دنده برای جهت انتقال محور افقی یه عمودی یا برعکس استفاده می‌شود و در صنایع خودرو سازی بسیار کاربرد دارد. به عنوان مثال در دیفرانسیل خودرو از این نوع چرخدنده استفاده می‌شود.

چرخدنده شانه‌ای

ایجاد چرخ دنده های مدولار روی یک محورافقی باعث می‌شود جهت انتقال محور از حالت کشویی به حالت دورانی با بلعکس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چرخدنده حلزونی

این نوع چرخدنده قابلیت ان را دارد برای دو محور که عمود بر یکدیگرند انتقال قدرت انجام دهد.

برای دیدن دیگر طالب از سایت ما دیدن کنید.

 

دیدگاه‌ها ۰

*
*